header11

r dekorМэта ўрока:

 

  • ВЫХОЎВАЦЬ  ГОНАР  ЗА  НАЦЫЯНАЛЬНУЮ  СПАДЧЫНУ;
  • ПАЗНАЁМІЦЬ  ВУЧНЯЎ  З  АСАБЛІВАСЦЯМІ  РУШНІКОЎ НАШАЙ МЯСЦОВАСЦІ, ІХ  АРНАМЕНТАЛЬНЫМ  УПРЫГОЖВАННЕМ;
  • ПАКАЗАЦЬ  ПРЫГАЖОСЦЬ  БЕЛАРУСКІХ  АБРАДАЎ

  Абсталяванне: беларускія рушнікі, вырабы з элементамі беларускіх узораў, выстава кніг, АДЗЕННЕ З МУЗЕЯ  ШКОЛЫ, мультымедыя, лісты паперы, алоўкі

                                   

Ход  мерапрыемства:

  1. Арганізацыйны  момант
  2. Уступнае слова настаўніка
  3. Сцэнка “ Абярэжная  сіла  рушніка”

Вядучы 1. Добры дзень, паважаныя сябры! Сёння ў нашай хаце шмат гасцей. А ў нас на Беларусі існуе добры звычай – вітаць гасцей хлебам – соллю, які на ручніку падаюць. Ручнік – сімвал чысціні і роднай хаты.

  Вядучы 2. Цётка Зося, ці можна да цябе?

  Цётка Зося. Можна, можна, заходзьце, сядайце ды ручнікі разглядайце.

  Вядучы2. Адкуль яны ў цябе, раскажы, цётка Зося?

  Цётка Зося. А паслухайце. Сярод ільняных вырабаў традыцыйнага беларускага ткацтва вылучаецца ручнік, які не толькі ўпрыгожваў інтэр’ер хаты, але і адыгрываў вялікую ролю ў беларускіх абрадах.

                (дзяўчынка падымае ручнік і разглядвае яго)

 Цётка Зося. Малайчынка, Крысцечка, які прыгожы ручнік у цябе атрымаўся!

Вядучы2. Гэта яна пасаг рыхтуе?

 Крысцечка. Не, не пасаг. Гэта ручнік я вышыла свайму дзядулю на крыж. У нас памерлым мужчынам на могілках вешаюць ручнікі.

Вядучы 1. Малайчына, Крысцечка, што трымаешся сваіх традыцый, памятаеш пра свае карані.

 Вядучы2. У нас ручнік ужываецца таксама пры ўшанаванні продкаў на Дзяды. Пасля вячэры на край стала кладуць ручнік.кавалак мыла, поўную чарку, кубак з вадой і ежу. Людзі вераць, што ўначы прыйдуць дзяды вячэраць і будуць мыць рукі.

Цётка Зося. Так. Тут ручнік паўстае перад намі як сімвалічны пасрэднік паміж светам жывым і светам нябачным.

     Выкарыстоўваліся ручнікі і ў бытавых абрадах, напрыклад, падчас зажынак. Кожны селянін імкнуўся як мага хутчэй пачаць жніво. Каб жыта не пераспела, не перастаяла. Раніцай. Да ўсходу сонца ішла жанчына і некалькі дзяўчат на поле.

Вядучы 1. А вось гэты ручнік?

Цётка Зося.  А гэты ручнік  выкарыстоўваўся  ў радзінным абрадзе. Павер’е такое было: каб дзіця здаровае і моцнае расло, такім ручніком яго трэба спавіваць.

Вядучы2. Вераахоўныя функцыі ручніка ўвасобіліся і ў абрадзе з абыдзеннікам. У цяжкую гадзіну ліхалецця (вайна, эпідэмія,засуха і г.д.) жанчыны адной з нашых вёсак збіраліся ў якой-небудзь хаце і за адну ноч, ад зоркі да зоркі пралі і ткалі ручнік. Затым абыходзілі з ім вёску і вешалі на крыж пры дарозе альбо ў царкве на ікону. 

    Крыжы – абярэгі                                          На крыж  пуцявінны

    У вёсках палескіх,                                         І білі паклоны.

    Як белыя здані,                                             Крыжы – абярэгі…                                                                                   

    Стаяць на раскрэсах                                    Ля іх бласлаўлялі

    У шыхым тумане                                          Дзяцей у дарогу,

    Крыжы – абярэгі                                          Страчалі гасцей

   Я помню з маленства.                                  І маліліся Богу.

   Магічныя знакі                                               Да самага скону

   Ад буры, пажару,                                            Былі яны побач.

   Вады і маланкі                                                І ў шлях той апошні

   Ахоўвалі стрэхі                                                Ад вёскі праз пожню

   На божыя святы.                                            Ішлі да пагосту

   З малітвай жанчыны                                    Крыжы – абярэгі. 

   Ручнік ускладалі

 Цётка Зося.  А вы звярнулі ўвагу на вышыўку на нашых ручніках? Асаблівасцю ручнікоў нашай мясцовасці з’яўляецца прошва з чырвонай тканіны – гарус – і геаметрычны малюнак узору. Кожны ўзор мае свой сімвал: поле, засеяннае поле,сімвал агню, сонца.

 Вядучы 1. Ці спадабаліся вам нашы ручнікі?  Дзякуй за ўвагу.

Спампаваць урок

Спампаваць прэзентацыю

Уваход на сайт